Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

acetone fermentation