Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

acetone-butanol fermentation