Słownik techniczny polsko-angielski

methane fermentation