Słownik polsko-angielski

adj. fermentative; digestive

Wordnet polsko-angielski

(of or relating to or causing fermentation)
zymotic, zymolytic

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj fermentative

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FERMENTATIVE

ZYMOTIC

Nowoczesny słownik polsko-angielski

zymolytic