Słownik techniczny polsko-angielski

m pheron, apoenzyme, apoferment