Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

festival
(filmów, teatrów) season

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (mus) festival

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CONGRESS

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m festival

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

festival

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jamboree

Nowoczesny słownik polsko-angielski

celebration