Słownik polsko-angielski

stench; foul smell

Wordnet polsko-angielski

(a distinctive odor that is offensively unpleasant)
malodor, malodour, stench, stink, reek, fetor, foetor, mephitis
synonim: swąd
synonim: odór
synonim: smród
synonim: brzydki zapach
synonim: zaduch

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

stink, stench, fetor

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C stench

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m stench

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

reek n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STENCH

FETOR

REEK

STINK

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

stench
US fetor

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

fetor
~ nie do zniesienia - unbearable fetor

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pong

Nowoczesny słownik polsko-angielski

hum

foul odor