Wordnet polsko-angielski


1. (a belief in the magical power of fetishes (or the worship of a fetish) )
fetishism, fetichism


2. (sexual arousal or gratification resulting from handling a fetish (or a specific part of the body other than the sexual organs) )
fetishism, fetichism: :

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U fetishism

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

fetishism n

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

fetishism