Wordnet polsko-angielski

(a white insoluble fibrous protein formed by the action of thrombin on fibrinogen when blood clots
it forms a network that traps red cells and platelets)
fibrin
synonim: włóknik

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

fibrin n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FIBRIN

Słownik techniczny polsko-angielski

f fibrin