Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

fibrinoid n