Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

fibrinosis, fibrination, excessive formation of fibrin