Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

figure of speech, rhetorical figure