Wordnet polsko-angielski

(a small carved or molded figure)
figurine, statuette
synonim: statuetka
synonim: posążek
synonim: figurynka

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

figurine, statuette

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C dim (posążek) figurine

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

figurine

statuette