Wordnet polsko-angielski

(a small carved or molded figure)
figurine, statuette
synonim: statuetka
synonim: figurka
synonim: posążek

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STATUETTE

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

figurine