Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(wymysł) fiction
(złudzenie) illusion
fikcja prawna: legal fiction, fiction of law

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fiction, invention
~ literacka literary fiction
ujawnić ~cję to demystify

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C fantasy, fiction

n fem U (urojenie, wymysł) fiction
invention
idle notion
imagination
(złudzenie) illusion
sham
pretence
delusion: ~ prawna legal fiction
fiction of law
~ literacka literary fiction

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f fiction, sham
podtrzymywać fikcję - to keep up the sham

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

fiction~ prawna - legal fiction, fiction of law

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f fiction ~ prawna fiction of law, legal fiction

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FICTION

INVENTION

IMAGINATION

ILLUSION

SHAM

DELUSION

FIGMENT

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nonentity