Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

branch, branch office

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C branch (office)
daughter company
affiliate
subsidiary: ~ spółki affiliated company

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. subsidiary, subsidiary undertaking, subsidiary company
2. branch, branch office ~a banku branch bank ~a firmy branch of a firm dyrektor ~i branch manager otworzyć ~ę to open branch tworzyć nowe ~e to branch out

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

brench office

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BRANCH

AGENCY

Słownik techniczny polsko-angielski

f branch office, branch house

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

society

subsidiary

Nowoczesny słownik polsko-angielski

BO

branch office

B.O.