Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

Philip Neri (1515-1595)