Wordnet polsko-angielski

(a movie without a soundtrack)
silent movie, silent picture, silents

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

silent film

Nowoczesny słownik polsko-angielski

silent