Słownik techniczny polsko-angielski

reversal film, reversible film