Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

filmamaker

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C filmmaker

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

filmmaker

film-maker

Nowoczesny słownik polsko-angielski

film person