Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

film, (US) movie
gwiazda ~wa film star, (US) movie star
kamera ~wa camera, cine camera, film camera
taśma ~wa film
przemysł ~ cinema, film industry, (US) motion picture industry, films

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj film

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FILM

MOVIE

CINEMA-

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj film attr; gwiazda ~a film star; kronika ~a news-reel

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cinematographic

Nowoczesny słownik polsko-angielski

cinematic

celluloid

filmic