Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

[[(umiłowanie dobra i piękna)]] gr. philokalia