Wordnet polsko-angielski

(the scholarly knowledge of Asian cultures and languages and people)
Orientalism, Oriental Studies
synonim: orientalistyka

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

Oriental philology