Wordnet polsko-angielski


1. (the rational investigation of questions about existence and knowledge and ethics)
philosophy


2. (a complex of methods or rules governing behavior
"they have to operate under a system they oppose"
"that language has a complex system for indicating gender")
system, system of rules: : synonim: zasada
synonim: klucz
synonim: mechanizm
synonim: system

3.
rocket science: :

4. (a comprehensive view of the world and human life)
Weltanschauung, world view: : synonim: światopogląd

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

philosophy

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U philosophy
(colloq): to żadna ~ there's nothing to it

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f philosophy, concept ~ państwa concept of a democratic state

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FACULTY OF PHILOSOPHY

WISDOM

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f philosophy

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

gr. philosophy (pl. philosophies)