Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

Greek-Arab philosophy