Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

moral philosophy, ethics