Wordnet polsko-angielski

( (abbreviated `ha') a unit of surface area equal to 100 ares (or 10, 000 square meters) )
hectare
synonim: hektar

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (skrót od hektar) ha, hectare (s)