Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

hist., polit. Hapsburgs, Habsburgs