Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Hades

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

mitol. Hades

Nowoczesny słownik polsko-angielski

Hades (państwo zmarłych

bóg podziemnego świata zmarłych)