Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

Passover haggadah, Paschal haggadah