Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

int come along!; let's go!; forward!

Nowoczesny słownik polsko-angielski

off you go