Słownik polsko-angielski

hall
~ fabryczna - factory hall
~ montażowa - assembly hall, assembling room, fitting shop
~ obsługi - service hall
~ serwisowa - service hall

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(budynek) hall
(pastwisko) pasture, pasture land
~ odlotów/przylotów (na lotnisku) departure/arrival lounge
~ targowa market, supermarket
~ sportowa sports hall
~ fabryczna workshop
~ wystawowa fair hall
~ widowiskowa show hall/room
~ dworcowa hall, (US) depot
~ magazynowa warehouse, depot

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (pomieszczenie) hall
room

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - f mountain pasture (meadow)

1. - f hall
hala targowa - markethall
hala maszyn - engineroom
hala sportowa - sports hall

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

hall~ fabryczna - workshop~ maszyn - machine shop~ do pisania - typing pool~ do pisania w biurze - typists office, typing pool~ odlotów - departure lounge/hall~ produkcyjna - manufacturing area~ przylotów - arrivals lounge/hall~ targowa - covered market

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f hall, room ~ fabryczna shop ~ maszyn engine room ~ montażowa assembly room ~ odlotów departure hall ~ produkcyjna the factory floor ~ przylotów arrivals ~ targowa market-hal, market house

Słownik architektury polsko-angielski

(f) hall

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HALL

ROOM

DEPOT

COOMB

HOUSE

ALP

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f hall
~ targowa market-hall

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

room~ magazynowa storage hall, warehouse hall~ maszyn engine-room~ montażowa assembly room~ produkcyjna production hall~ remontowa repair hall~ serwisowa service hall, servicing hall

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

workshop

Nowoczesny słownik polsko-angielski

lounge area

concourse