Słownik techniczny polsko-angielski

blower house, blowing room