Słownik techniczny polsko-angielski

auto-adjusting brake