Nowoczesny słownik polsko-angielski

wholesale trade