Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

traffic (ing) in women