Słownik polsko-angielski

im. Hannibal (247-185 prz. Chr.)