Słownik polsko-angielski

hist. tribute
~ coroczny - annual tribute

Wordnet polsko-angielski

(payment extorted by gangsters on threat of violence
"every store in the neighborhood had to pay him protection")
protection, tribute

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tribute

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

protection money płacić komuś ~ to pay protection money to sb ściągać ~ od kogoś to extort protection money from sb

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m protection money płacić komuś ~ to pay protection money to sb ściągac ~ od kogoś to extort protection money from sb

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EXACTION

EXTORTION

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m tribute

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

hist. tribute

Nowoczesny słownik polsko-angielski

forced tribute