Wordnet polsko-angielski

(marked by casual disrespect
"a flip answer to serious question"
"the student was kept in for impudent behavior")
impudent, insolent, snotty-nosed, flip
synonim: zuchwały
synonim: bezczelny
synonim: arogancki
synonim: butny
synonim: hucpiarski
synonim: czelny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

proud

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj 1. (dumny) hughtily proud. 2. (nieposłuszny) arogant
inpertinent

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HAUGHTY

SUPERCILIOUS

LOFTY

ARROGANT

CHEEKY

OVERBEARING

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. haughty
proud

Nowoczesny słownik polsko-angielski

obstinate

sassy

stubborn

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Tajemnica istniała z powodu dżentelmena nazwiskiem Hardy Rodenstock.
And the mystery existed because of a gentleman named Hardy Rodenstock.

TED

Cóż, ja jednak uważam, że teoria Hardy'ego jest wartościowa.
Well I don't think that. ~~~ I think that Hardy had a lot going for him.

TED

Zaraz kiedy Hardy opublikował pracę, przeprowadzono dokładne badanie".
They conducted a serious investigation of this at the beginning, when Hardy put forward his article."

TED

Mamy dziś wystarczające dowody na to, że Hardy Rodenstock jest oszustem i że te butelki Jeffersona były fałszywe.
There's now ample evidence that Hardy Rodenstock is a con man, and that the Jefferson bottles were fakes.

TED

This matrix is what Hardy meant by the ache of modernism.
Matryca ta stanowi to, co Hardy nazywał bólem modernizmu.

Colonel Hardy is on his way in and he got Superman in tow.
Pułkownik Hardy jest w drodze i Superman mu towarzyszy.

I'm Agent Mason, Miss Matthews. I understand you wanted to speak to Mr. Hardy.
Agentka Mason, panno Matthews. rozumiem, że chciała pani rozmawiać z panem Hardy.

Hardy Jenns and his guys were talking about you.
Hardy Jenns i jego kumple tam byli i usłyszałam jak mówili o tobie.

Laura heard Hardy talking about it.
Laura usłyszała jak Hardy o tym mówił.

I want to speak to Mr. Hardy privately.
Chcę porozmawiać z panem Hardy na osobności.

For a long time I slept with Francoise Hardy.
Przez długi czas spałem z Francoise Hardy. Byliśmy bardzo szczęśliwi.

Ryan Hardy is now at the farmhouse in Dutchess County.
Ryan Hardy jest teraz na tej farmie w Hrabstwie Dutchess.

Did Hardy say something... About us or about me?
Czy Hardy coś powiedział... o nas albo o mnie?

Mary Hardy beat me out by one vote.
Mary Hardy pobił mnie jednym głosem.

This is the Hardy I remember.
To jest ten Hardy, którego pamiętam.

I'm beginning to think Daryl Hardy was right, after all.
Do Zaczynam myśleć, że Daryl Hardy miał jednak rację.

I know a trick from Laurel and Hardy.
Jeszcze jeden! Pamiętam sztuczkę z Laurel i Hardy.

Agent Parker, Hardy's out of the house.
Agentko Parker, Hardy wyszedł z tego domu.

Hardy looks at these theorems and says, My
Hardy patrzy na te teorie i mówi:

Oh, my God! You're like two Hardy Boys in one!
Jesteś jak dwaj Hardy Boys w jednym.

As you see, don Luis, senor Alatriste is both poor and haughty.
Jak widzisz, Don Luisie, senor Alatriste jest zarówno biedny i hardy.

Agent Hardy's deliberations will soon be completed
Agent Hardy zakończy wkrótce dochodzenie.

Laurel and Hardy, for example.
Laurel i Hardy dla przykładu.

and the gun that killed Vince Hardy.
i pistolet, z którego został zastrzelony Vince Hardy.

Your Hardy Boys routine is over.
Koniec z wasz¹ rutyn¹ w stylu Hardy Boys.

Please Hardy can we have a fuck.
Proszę, Hardy, możemy się pieprzyć?

Marjorie, did Mr Hardy call?
Marjorie, czy pan Hardy dzwonił?

Hardy wentto high school with Cabrizzi.
Hardy chodziłdo liceum z tą Cabrizzi.

John Hardy: My green school dream
John Hardy: Moje wymarzona zielona szkoła

Ryan Hardy, this is Deputy Marshal Scott Turner.
Ryan Hardy, Zastępca Komendanta, Scott Turner.