Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

hind.
1. sekta założona w 1966 w USA;
2. (mantra) Hare Krishna