Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

babel, charivari

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U row
fuss
din
uproar

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NOISE

DIN

RACKET

UPROAR

HULLABALOO

BEDLAM

SHINDY

HURLY-BURLY

ROW

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

clatter

hubbub