Wordnet polsko-angielski


1. (a small rectangular free-reed instrument having a row of free reeds set back in air holes and played by blowing into the desired hole)
harmonica, mouth organ, harp, mouth harp
synonim: organki
synonim: harmonijka ustna

2.
concertina fold, zig-zag fold, accordion fold, z-fold: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

~ ustna mouth organ

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C harmonica
mouth-organ

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HARMONICA

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f: ~ ustna harmo-nica, mouthorgan

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

muz. hand-organ

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

mouth-organ

Nowoczesny słownik polsko-angielski

accordion