Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

Technical Harmonization and Standards