Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

haemoclasia n