Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

haemorrhoids, (US) hemorrhoids, piles

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n pl (med) haemorrhoids
piles

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zw. pl med. haemorrhoids
pot. piles pl

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

piles pl, haemorrhoids pl

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HEMORRHOIDS

PILES

PILE