Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(gdzieś daleko) far away

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

away

beyond

out

Nowoczesny słownik polsko-angielski

far away

over there

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Oto Attyla the Hen.
This is Atilla the hen.

TED

Hen Wen, from you, I do beseech... knowledge that lies beyond my reach.
Hen Wen, ciebie, proszę... wiedząc, że kłamstwa leżą poza moim zasięgiem.

I won't let the Horned King get close to you, Hen. -
Nie pozwolę aby Rogaty Król zbliżył się do ciebie, Hen.

One of those nights, I think I was at a concert, maybe, with Hen.
Jedna z tych nocy, kiedy myślę, że Byłam na koncercie, być może, z Hen.

No telling where Hen Wen is by now.
Nie mów mi, gdzie Hen Wen jest teraz.

In Mountjoy jail one Monday morning High upon the gallows tree
W więzieniu Mountjoy, w poniedziałkowy ranek, wysoko hen, na szubienicy

There is a light fire.
Hen, tam, na szczycie płonie ogień.

You must make sure he never uses Hen Wen... to find the Black Cauldron.
Musisz być pewny, że nigdy nie użyje Hen Wen... aby znaleźć Czarny Kocioł.

Hoist his body to the sky.
Podciągnij go hen do nieba.

There's something wrong with Hen Wen.
Coś się dzieje z Hen Wen.

Take Hen Wen to the hidden cottage... at the edge of the forbidden forest.
Zabierz Hen Wen do kryjówki... na obrzeżach Zakazanego Lasu.

Good. Somewhere over the rainbow
Gdzieś tam, hen, ponad tęczą.

See, Hen? Everybody runs from the famous Taran of Caer Dallben!
Zobacz, Hen, każdy ucieka przed sławnym Taranem Dallben Caer!