Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

im. Enoch, Henoch