Wordnet polsko-angielski

(of or relating to heraldry)
heraldic, heraldist

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

heraldic

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj heraldic