Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

episcopal coat-of-arms