Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

imperial coat-of-arms